BUNKERSTANKSKIP

Haltbakk Bunkers AS primære leveringsmåte er fra sjøgående bunkerstankskip. I tillegg har selskapet en rekke tankbiler spredt i Norge for mindre leveringer og landbasert industri. Ellers har vi selvbetjente brygger og kaier utstyrt med fullautomatiserte kortstasjoner med tanker hvor mindre til mellomstore fartøy og andre kjøretøy kan kjøpe marine diesel, EN590 diesel og bensin. Disse er lokalisert i Bud, Kristiansund, Smøla, Aure, Bessaker, Moskenes og Fjelldal.

Haltbakk Bunkers AS har et lite tanklagringsanlegg Stathav VII, en flytende tankstasjon (Grip Fast) i Kristiansund, samt et stort tankanlegg på Fjelldal i Midt-Norge. Vi har også mulighet til å hente produkter fra våre samarbeidspartnere sine tankanlegg på 14 ulike steder langs den norske kystlinjen.

Se også: Vår flåteoversikt