Tankbiler

Haltbakk Bunkers AS primære leveringsmåte er fra sjøgående bunkerstankskip. I tillegg har selskapet en rekke tankbiler spredt i Norge for mindre leveringer og landbasert industri.

Med tankbiler spredt rundt i Norge leverer vi til stort og smått av fartøy, anleggsmaskiner og mindre tanker på land.

Vi har både egne tankbiler i strategiske områder, samt samarbeid med andre tankbilaktører for å dekke andre områder hvor vi per dags dato ikke har egne biler tilgjengelig.

For kunder med større volum ser vi gjerne på en eventuell fastpris-avtale. For å gjøre bestillinger enklere og gi kunden trygghet av at man til enhver tid har en solid pris i bunn.

Tankbil

Fra vår tankbilavdeling leverer vi:

• Drivstoff til marin/land-industri, entreprenører og landbruk

• Fyringsoljer til bedriftsmarkedet

• Bio fyringoljer, Fame og HVO

• Smøremidler til industri og entreprenører: merkeuavhengig importør og distributør, bla.Texaco og Mobil

• Næringsmiddel godkjente og biologisk nedbrytbare produkter: Smøreolje, vask og kjemi

• Ad Blue / UREA for NOX reduksjon i kjøretøyer og maskiner

For bestilling:

Send oss en mail på [email protected].

Ved spørsmål, ta kontakt med vår tankbil ansvarlig:

Ved Spørsmål,
 
Markus Viken
Transport Manager