Priser per 23 juni 2024

Priser oppgitt er inklusive alle avgifter og mva.

Priser er midlertidig fjernet fra nettsiden. For prisliste vennligst kontakt oss på e-post eller telefon. Søk om kundekort her.

soner haltbakk

Kjære kunde,

Etter en gjennomgang av vår transaksjonsdata ser vi mange forsøk på å gjennomføre Visa-transaksjoner med samme kort og beløp som allerede har blitt avvist av kortutsteder. Vær oppmerksom på at Visa ilegger gebyrer ved for mange gjentatte forsøk på å gjennomføre transaksjoner som tidligere har blitt avvist.

Vi vil informere deg om at det ikke er tillatt å prøve å gjennomføre transaksjoner som tidligere har blitt avvist av kortutsteder på nytt. Dette inkluderer transaksjoner der forretninger forsøker å få gjennom transaksjoner på nytt som kortutstedere aldri vil godkjenne, mange gjentatte avvisninger av nye forsøk og/eller hvis datakvaliteten er dårlig.

Hvis vi i Haltbakk Bunkers mottar bøter eller gebyrer fra Visa eller NETS på bakgrunn av slike transaksjoner, som beskrevet ovenfor, forbeholder vi oss retten til å overføre slike bøter eller gebyrer til deg som kunde.

Du kan se Visas gjeldende sats for gjentatt transaksjonsavvisning på NETS sin nettside . Vær oppmerksom på at ett enkelt transaksjonsforsøk kan oppfylle mer enn ett av de ovennevnte kriteriene og dermed pådra seg mer enn ett gebyr eller bot.

Hvis du vil være sikker på å ikke få noen av disse gebyrene anbefaler vi deg å følge instruksene på NETS sin nettside. Der finner du de viktigste avvisningskategoriene og du kan lese ofte stilte spørsmål, som vi anbefaler deg å lese.

Vennlig hilsen,
Haltbakk Bunkers